Tractament de dades fetes a través del Lloc Web

A continuació, t’expliquem com tractem la teva informació personal i et proporcionem, detalladament, tota la
informació rellevant relativa a la teva privadesa:

Quan contactes amb nosaltres a través dels nostres:

Vies recollida

 • Xat
 • Telèfon
 • Missatges per mitjà de WhatsApp
 • Enviament de correus electrònics a l’adreça hola@bead.cat o altres adreces electròniques de BEAD.

Informació identificativa i de contacte

Informació identificativa i de contacte. Recollim les teves dades identificatives (nom), telèfon, adreça de correu electrònic, així com qualsevol altra informació que incloguis o aportis, de forma voluntària, a les comunicacions que tinguem o ens remetis a través dels nostres canals de contacte.

Tipus de dades

Informació identificativa i de contacte. Recollim les teves dades identificatives (nom), telèfon, adreça de correu electrònic, codi postal, així com qualsevol altra informació d’interès que ens ajudi a identificar les teves necessitats o les dels teus familiars per poder proporcionar-te un pressupost relatiu als nostres serveis.
Podrem sol·licitar-te informació addicional, com dades relatives a l’edat, localització, de salut, situació familiar, patologies, grau de dependència, sempre que sigui necessari per elaborar el pressupost.
Podrem sol·licitar-te informació addicional si és necessari per complir amb la teva sol·licitud o requeriment.

Informació curricular, acadèmica i professional. Recollim informació relativa als teus estudis, experiència acadèmica i professional, així com informació relativa a la teva situació laboral, disponibilitat, preferència horària, titulacions i certificats, o una altra d’interès, que incloguis de forma voluntària.
Podrem sol·licitar-te informació addicional si és necessari per conèixer si ets la/el candidata/o idònia/o per formar part de la comunitat de cuidadores/s de BEAD.

Finalitat

Respondre les teves sol·licituds. La finalitat principal del tractament d’aquestes dades serà la de contestar les teves sol·licituds, resoldre els teus dubtes i/o subministrar-te la informació requerida, així com, si escau, fer el seguiment de les teves peticions.

Quan ens truques, guardem el teu telèfon únicament amb finalitats d’analítica amb l’objectiu de controlar el nostre servei basant-nos en un interès legítim.

En cas que una trucada es tallés o l’usuari mostrés interès en un producte i calgués tornar-lo a trucar per aportar-li més informació sobre aquest, la base de legitimació seria la de l’article 6.1 lletra b) del RGPD:

 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals
 • L’atenció a l’Usuari de BEAD a través del xat al Lloc Web es realitza mitjançant programari automàtic (chatbots ), per poder categoritzar la consulta i poder desviar-la posteriorment al professional de BEAD adequat.

Millorar el servei d’atenció a l’usuari. Tota la informació derivada dels dubtes, consultes, i l’assessorament ofert als interessats, així com la manera com es resolen les peticions ens permet conèixer com prestem el nostre propi servei d’atenció al client, així com a les persones candidates als nostres processos de selecció, permetent millorar-ne la qualitat.

Així mateix, tota la informació recollida, finalitzat el temps de conservació indicat més endavant, s’anonimitza i s’utilitza per poder analitzar les preguntes més realitzades a través dels formularis, xat, o altres canals de contacte, i poder automatitzar-ne les més freqüents, elaborar FAQS o conservar-se a efectes estadístics per desenvolupar estratègies comercials o de cerca de personal.

Participar en els nostres processos de selecció. En el cas que ens enviïs les teves dades identificatives, així com informació relativa als teus estudis i experiència acadèmica i professional, tractarem aquesta informació personal per iniciar, si escau, un procés de selecció per a una eventual contractació i fer-ne el seguiment.

Consentiment

Les dades subministrades per a les finalitats anteriors es tractaran sobre la base del teu consentiment, atorgat quan, de manera voluntària, et poses en contacte amb nosaltres a través dels mitjans posats a la teva disposició, per sol·licitar-nos informació o fer-nos alguna petició.

La informació que hauràs de subministrar de manera obligatòria estarà indicada amb un asterisc o de manera similar. Sense aquesta informació no seria possible atendre les teves consultes o sol·licituds.

Temps conservació

Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per a les quals van ser recollides. A l’hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privadesa i Política de galetes.

En aquest sentit, BEAD conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les vostres dades resultaran inaccessibles per a BEAD, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i la defensa de reclamacions davant de l’Agencia Española de Protección de Datos.

Cessió

No hi ha cessions concretes de les teves dades personals per complir amb la finalitat indicada en aquest apartat.Si se’n poden donar de forma indirecta als serveis de proveïdors:

 • De serveis de missatgeria, com ara correu electrònic, WhatsApp , xat, els quals tindran un accés limitat a les dades i estaran lligats a un deure de confidencialitat.
 • Del programa de gestió assistencial, els quals tindran accés restringit a les dades i garanteixen la seguretat de les mateixes, contra qualsevol atac informàtic.

En principi, no es preveu realitzar cap tipus de transferència internacional de dades, llevat que
sigui a sol·licitud del propi interessat.

Drets

Qualsevol petició de drets que rebem la resoldrem com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins
el termini màxim establert per la legislació des que la rebem. En alguns casos, caldrà sol·licitar-
te una còpia del teu document d’identitat o un altre document identificatiu si cal verificar la
teva identitat.

Els drets que et corresponen com a interessats, són els següents:

 1. Dret d’accés a les vostres dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. Dret de supressió de les vostres dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 4. Dret de limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en este cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al vostre tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. BEAD deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions, quan sigui procedent aquest dret.
 6. Dret a la portabilitat de les vostres dades, quan la base legal que ens habiliti per al vostre tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment.
 7. Dret a revocar el consentiment atorgat a BEAD.

Pots exercir els drets que la llei et garanteix en relació amb el tractament de les teves dades personals contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic lopd@bead.cat, o a l’adreça postal al Carrer de la Lluna 47, locals comercials, 17220 Palafrugell, Girona, adjuntant sempre còpia del DNI.

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: https://www.aepd.es
 • Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Confidencialitat

La seguretat de les vostres dades personals és una prioritat per a nosaltres. Per això, BEAD ha implantat totes les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari eficaç, salvaguardant-ne la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat i fa ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar
l’alteració, la pèrdua, l’accés no autoritzat o el tractament de les vostres dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment.

Conseqüentment, complim amb els estàndards de seguretat recomanats per protegir-los. No obstant això, és impossible garantir totalment la seva seguretat per la pròpia naturalesa d’internet i perquè poden existir actuacions doloses de tercers fora del nostre control.

Ens comprometem a actuar amb rapidesa i diligència en cas que la seguretat de les dades es
vegi en perill o compromesa, ia informar-te’n en cas que sigui rellevant.

Normativa aplicable

A continuació, posem a la teva disposició les lleis i la normativa que t’assisteix, protegeix i estableix els teus drets, les quals han inspirat aquesta política:

 • Reglament General de Protecció de Dades UE 216/679
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA

BEAD es reserva el dret a modificar el contingut d’aquesta política de privadesa en qualsevol moment, especialment quan es produeixin modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que afectin els tractaments de dades realitzats per BEAD a través del present Lloc
Web. Per això, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta Política de Privadesa per estar informada de com es tracten i protegeixen les vostres dades personals, així com dels drets que us assisteixen.

Aquesta Política de Privadesa ha estat modificada en data 30 de Desembre de 2023.

Desplaça cap amunt