Avís legal i condicions generals d’ús del lloc web

En aquest Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accesible a la adreça URL https://bead.cat (d’ara endavant, el lloc web), que BAIX EMPORDÀ ASSISTÈNCIA A DOMICILI SCCL (d’ara endavant, el BEAD) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadescuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüencia, l’usuari del lloc web ha de llegira atentament aquest Avís Legal en cadescuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o de la pràctica empresarial.

I. Informació general

La titularitat d’aquest lloc web, www.bead.cat, (d’ara endavant, “lloc web”) l’ostenta: BAIX EMPORDÀ ASSISTÈNCIA A DOMICILI SCCL, proveïda de NIF: F-17719485, les dades de contacte dels quals són:

  • Domicili Social: Carrer de la Lluna 47, locals comercials, 17200 Palafrugell, Girona
  • Telèfon de contacte: 972 30 29 69
  • Email de contacte: lopd@bead.cat

BAIX EMPORDÀ ASSISTÈNCIA A DOMICILI SCCL és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE).

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, les Condicions ) és regular l’accés i la utilització del lloc web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, “Continguts”) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als usuaris (d’ara endavant, “Serveis”).

Als efectes de les presents Condicions Generals d’Ús, s’entendrà com a Usuaris: aquelles persones que utilitzin el lloc web per tal de sol·licitar informació i, si escau, contractar els Serveis oferts a través de la nostra plataforma, així com aquelles persones que pertanyin o estiguin interessades a pertànyer a la comunitat de BEAD.

BEAD es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment BEAD pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al lloc web o accedir-hi.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el català. El Titular no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les conseqüències.

L’accés al lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la web.

L’accés, la navegació i l’ús del lloc web confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions establertes aquí, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el lloc web.

El lloc web de BEAD proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per BEAD per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a BEAD sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/ o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
  • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per BEAD sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Accedir a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre BEAD i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest lloc web de BEAD no s’adreça a menors d’edat. BEAD declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. BEAD no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al lloc web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que us és aplicable, no assumint BEAD cap responsabilitat que se’n pugui derivar.

III. Accés i navegació al Lloc Web: Exclusió de garanties i responsabilitat

BEAD no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels Continguts o Serveis.

BEAD farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tant l’accés a la web, com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. El Titular no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se del dit accés o ús. Tampoc no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

  • la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
  • un mal funcionament del navegador.
  • i/o de l’ús de versions no actualitzades.

BEAD tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

El Titular no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

IV. Política d’enllaços

S’informa que el lloc web de BEAD posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/ o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

BEAD no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BEAD en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

BEAD no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per BEAD i que siguin enllaçats a aquest lloc web.

BEAD no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. Tampoc no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

L’Usuari o tercer que faci un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al lloc web de BEAD haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del lloc web sense autorització expressa de BEAD.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de BEAD, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de BEAD.

L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de relacions entre BEAD i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de BEAD dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. Propietat Intel·lectual i Industrial

BEAD, per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà
tècnic, sense l’autorització de BEAD.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de BEAD. Podreu visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà
suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a BEAD a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. Condicions dels Serveis de BEAD

BEAD facilita un espai que permet posar en contacte persones grans o dependents o, si escau, els seus familiars o persones que el representin, amb professionals qualificats per prestar assistència sociosanitària. Així mateix, facilita als clients la gestió administrativa, comptable i laboral, així com tots els tràmits necessaris per dur a terme la contracció i seguiment amb el cuidador.

A més de l’anterior, presta una sèrie de serveis a persones en situació de dependència als seus domicilis, com ara serveis de repartiment de productes de parafarmàcia, serveis de neteja, realització de proves o test, assistència mèdica virtual, entre d’altres.

Els serveis de BEAD quedaran regulats mitjançant les condicions generals de contractació.

VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BEAD es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i BEAD es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.

Última modificació: 30 de desembre de 2023

Desplaça cap amunt